Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România

#0 by Miss_Kiss ( knowledge is power. ) at 2008-06-07 16:56:05 (463 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Studenți și elevi în România, bine ați venit pe pagina dedicată nouă!

Discutăm păreri, noutăţi şi sugestii.
Oferim ajutor și informații boboceilor.

Virtute et labore!


Etapele admiterii
Pentru a deschide fişierele ataşate aveţi nevoie de: WinRAR; Adobe Reader; Microsoft Office Word și Excel sau OpenOffice.

Metodologia pentru Turul 1Metodologie Etnici Români 2012-2013

Metodologia pentru Turul 2:

Lista celor admiși Turul 1:
Lista celor admiși Turul 2:

1. Pregătești actele pentru a depune la consulat și înscrierea în concursul de admitere


Pentru elevi, mai multe date, descărcați metodologia.
1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva ataşată mai sus);
2. Copii legalizate după:
  • diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii promoţiei anului curent după adeverinţa de absolvire a liceului, având înscrisă media anilor de studii şi a examenului de bacalaureat)
3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română)
4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
5. Copie legalizată a adeverinţei medicale care să permită accesul în colectivitate
6. Xerocopii după:
  • Buletinul de identitate/Cartea de Identitate
  • Anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
7. Xerocopie după paşaport
8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

2. Te duci la ambasadă și depui actele


Perioada de depunere 2012 - 2013
22 iulie - 1 august


3. Primești răspuns


Turul 1

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.

Turul 2

Perioada când apar răspunsurile apare pe parcurs.4. Te duci la ambasadă și depui actele pentru viză


Aceste date sunt pentru anul 2011-2012
DOCUMENTELE NECESARE SOLICITĂRII VIZEI PENTRU ELEVII/STUDENŢII BURSIERI AI STATULUI ROMÂN:


Pentru elevi:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei. Inspectoratul Şcolar IAŞI
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar pentru minorii care au împlinit 16 ani (original şi copie)
- Declarație notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să-şi facă studiile în România (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Pentru studenți:
- formular de viză tip D (descarcă formular | descarcă model completat)
- pașaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)
- În cazul studenților admişi fără bursă: dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro.

Pentru însoțitor (dacă este cazul):
- formular de vizĂ tip A, B, C (descarcă formular | descarcă model completat)
- paşaport valabil (original şi copie)
- 2 fotografii color recente
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei
- Certificat de naştere (original şi copie)
- Dovada gradului de rudenie (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie (original şi copie)
- Dovada transportului- Dovada mijloacelor de întreținere.


5. Te înscrii la facultate, primești cămin, alte acte.


1.În primele zile după ce ați venit trebuie să vă înscrieți la facultate.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE.
1 (un) dosar plic;
2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obține de la secretariatul comisiei de admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată de birourile notarilor publici;
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naștere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
Aceste acte variază de la universitate la universitate, sau oraș.

2. Studcard, OmnipassEuro26 și Isic. Acest card vă oferă reduceri și altele.

3. Abonament la transportul public, Carnet de cupoane pentru tren, etc. Carnetul de cupoane se oferă la secretar la fel cum și documentele necesare pentru a vă face abonament la transport.

6. Te duci și faci permis de ședere

Viza se acordă pentru 90 de zile timp de un an. După expirarea vizei, permisul de ședere va fi unicul document cu care veți putea intra în România. În caz că aveți pașaport român dvs. trebuie să vă faceți flotantă.

-cerere;
-documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie etc.) original şi copie;
-scrisoare de acceptare la studii – se solicită doar la prima prelungire a dreptului de şedere;
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
-dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); - cu alte cuvinte, copia contractului de la cămin
-adeverinţă medicală;
-taxe.

7. Altele


Certificat HIV/SIDA
În adeverinţa medicală pentru România se înregistrează şi rezultatele testării HIV. Pentru a efectua un test la HIV la Centrul Naţional SIDA şi a primi un certificat oficial de acest tip (link) a sero-statutului (pentru viză, reşedinţă, studii sau alte scopuri), trebuie să faceţi următoarele:

1. Veniţi la Centrul Naţional SIDA, cu un buletin de identitate valabil, Luni – Joi (8:00–15:00) sau Vineri (8:00–12:00), cu excepţia sărbătorilor naţionale;
2. Veţi primi consiliere pre-test împreună cu materiale informaționale şi de protecţie disponibile;
3. Plătiţi taxa oficială de 40 MDL la casă; pentru invalizii de categoria I şi II, taxa este de 21MDL;
4. Veţi fi direcţionat către laborator pentru colectarea sângelui. Procedura se efectuează cu echipament steril conform tuturor procedurilor medicale şi pacient standard;
5. Pentru a primi rezultatul şi certificatul oficial, veniţi în a doua jumătate de zi (15:00–16:00), dacă sângere a fost colectat înainte de 10:00, sau următoarea zi, dacă sângele a fost colectat după 10:00. Trebuie să veniţi în persoană pentru a primi rezultatele. Toate persoanele testate, indiferent de statutul sero, beneficiază de consiliere post-test.

Cum găsiţi Centrul Naţional SIDA:
Chişinău, str-la Costiujeni 5/1
Tel.: +373 (22) 794119
Transport public: rutiera 173

sursa: noiscriem
ÎnchideЗакрыть
Studenţi care te pot ajuta

andreiprc
vvvvvvadim - Iași, Gh. Asachi, Calculatoare si tehnologia informatiei
petrik90 - Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște[UVT], Telecomunicații, anul III
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
Slavuttici - Politehnica din Bucureşti, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
                        Înainte de a-mi scrie PM, citește Lista de întrebări frecvente la care am răspuns.
CPA - UMF Tîrgu Mureș, Medicină Dentară, anul
HeatX III - Galați, facebook : https://www.facebook.com/cuciuc.daniel?fref=ts
Lista studenţilor înregistrați pe TMD care studiază în România

pentru fi adăugat în listă, rog să fie respectată următoarea formă:
nick - Oraș, Universitate, Facultate, An


YoJK - Constanța, Ovidius, Drept, IV
★ Miss_Kiss - Iași, Alexandru Ioan Cuza, Drept, III 
sweetygirl - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, III 
Sandor - Brașov, Administrație Publică, Master
koresh - București, Carol Davila, Medicină Dentară, III 
IzzI - București, Politehnica, Electronică și Telecomunicații, III
fallingred - București, Politehnica, Automatică și Calculatoare, III 
maccower - București, Universitatea din București
dinutz - București, Administrație Publică, III 
Anicetix - Constanța, Ovidius, Medicină Generală, III
vladutz27 - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, Drept, III
stef8n - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, FSPAC, III
dinutzy - Cluj-Napoca, Babeș Bolyai, RISE, III
Imvo - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III
cccoyottt - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FEAA, III 
Janitor - Iași, Apollonia, Medicină Dentară                   
2nitZza - Iași, Comunicare și Relații Publice, III 
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Sisteme și tehnologii informatice avansate II
flienteen - Sibiu, Lucian Blaga, Calculatoare și Tehnologia Informației, IIII
mirc3a - București, UNARTE, FADD, Design de obiect și comunicații vizuale
ceay - Timișoara, Universitatea de Vest, Chimie, II
3mill - Craiova, Calculatoare, II
andreiprc - Timişoara, Automatica şi Calculatoare, II
sarakuz - Cluj, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Ingineria civila, II
KAHTORA - Galați, Dunărea de Jos, ASE, II
Quake4 - Craiova, UMF, Farmacie, II
teluch91 - Iași, A.I. Cuza, FEAA, Finanțe, II
cipolino - Bucureşti, ASE, FABBV, Bănci şi Politici Monetare, II Master
Slavuttici - București, Politehnica, Mecanică Păioasă și Științe Făinoase, II
anubis91 - Craiova, UMF Craiova, Medicină Generală, II
A!ex - Pitești, Universitatea din Pitești, Științe economice, Finanțe și Bănci, anul II
Brave90 - Sibiu, Lucian Blaga, ȘPRISE, II
TheAssassin - Unibuc, Fac. de Matematica si Informatica, Informatica anul II
Vernhsteiner - Timisoara - Politehnica - Electronica si Telecomunicatii - anul II
kaliyan - Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Matematica si Informatica, II
Andran90 - Cluj-Napoca, USAMV, Medicina Veterinara, III
vvvvvvadim - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Saniok1122 - Iași, Politehnica, II
Tao - Univ. Pitești, Limbi Moderne Aplicate (LMA), II
Prim - Univ. Pitești, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, II
crika1992 - Bucuresti, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, An II
kent_12 - Alba Iulia, 1 decembrie 1918, Drept și Științe Sociale, II
lithium24 - București, ASE, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori, II
xiushamufan - Târgu Mureș, Univ."Petru Maior", Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative, Drept, II
krystyna4ka - Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, II
Vampire4ever - Iași, Alexandru Ioan Cuza, FeAA, anul II
Charai - Cluj, Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizică, II
NeoRex - Suceava, USV, Calculatoare şi IT, III
Vlasitchii - București, Politehnica, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, I
djstasyk - Cluj Napoca, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, An III
crysty666 - Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai, Drept, II
miska91 - Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), II
QuadCore - Bucureşti , Politehnica, Calculatoare şi Tehnologii informaţionale, I
DanyGaby - Cluj Napoca, Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicarii, Jurnalism, I
arhangel777 - Timişoara, UVT, Drept. an II
castean4ik - Iași, Politehnica, Automatică și Calculatoare, II
Malfoy - Brașov, Universitatea Transilvania , Facultatea de Medicina, I
Divel13 - Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, I
gennadiy - Suceava, USV, FSEAP, Finanțe și Bănci, I
Nikon_93 -  Cluj-Napoca, UTCN, Electronica si Telecomunicatii I
Vukasito - Iasi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale, anul I
Marvel_ - Iași, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Ştiinţe economice, an 1 
iura88 - Iași, Universitatea Petre Andrei, Facultatea Drept, anul III
Chelsea17 - Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Drept, anul I
Prikalistul - Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica, Facultatea de Constructii, Anul II
Christoph - Iași, Universitatea "Gheorghe Asachi", Facultatea Construcții de mașini și management industrial.
Vicky_g - București, Univ. Titu Maiorescu, Stiinte Economice , CIG, an III
KnightAndrey - Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, FIG, Geografie, II
Gib_Cluj - Grupul de Iniţiativă Basarabeană din Cluj-Napoca
TheRomanianFalcon -  Iași, Politehnică, Automatică și Calculatoare, anul II
danuguma -  Timișoara, Politehnică, Științe Administrative, anul I
dell56 -  Universitatea Andrei Șaguna din Constanța - Relații Internaționale și Studii Europene (RISE)
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Informații privind transferul între universități a studenților care sunt bursieri ai statului român

este acesta posibil şi realizabil, sau nu?

Răspunsul este DA, însă desigur, pentru a realiza acest transfer trebuie să îndeplinești cumulativ următoarele condiții:
1.să fii integralist, adică fără restanțe
2. să nu fii nici boboc, nici absolvent,transferul nu se realizează în primul și ultimul an de studii.
3. să obţii acordurile universităților
4. să existe un motiv din cauza căruia doreşti să realizezi transferul
4.să înveți la o universitate de stat,ca bursier al statului român.

Dacă îndeplineşti toate aceste condiţii ,la sfîrşitul anului 1  trebuie să mergi la secretariatul universității unde studiezi în prezent şi să soliciţi acest transfer. Vei  solicita de asemenea de la secretariat  foaia matricolă ce conține rezultatele tale pentru anul 1 de studii ,2  cereri tip , în 2 exemplare în original, pe care le vei completa și le vei semna  la rectorat,decanat. De asemenea și foaia matricolă e nevoie să fie ștampilată. Vei avea nevoie și de un certificat care confirmă problema ta,de ex un certificat în privința sănătății tale, care este concludent și are legătură cu motivul transferului. Cu aceste acte,precum și cu cîte o  copie a ordinului de amitere, diplomei de bacalaureat, a certificatului  de naștere, buletin, pașaport, trebuie să mergi  la rectoratul universității unde vrei să te transferi,însă  mai întîi ,treci pe la secretariatul facultății ca să îți semneze decanul.Dacă universitatea respectivă te acceptă, cu aceste cereri semnate după acceași procedură ( decanat, rectorat )și foaia matricolă mergi la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, București. Acolo depui dosarul împreună cu  o cerere de transfer și aștepți răspunsul lor. Transferurile se realizează în luna septembrie. Baftă!
ÎnchideЗакрытьMulțumim următorilor utilizatori pentru contribuția acestora la crearea și dezvoltarea comunității TMD a studenților basarabeni care învață în România: ★YoJK | Miss_KissIzzI | andreiprc | ConvictedCL

Editat de către Miss_Kiss la 2016-09-21 22:26:57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701
<< Precedenta      Următoarea >>

#42501 by Marin_01 (kurwa) at 2017-03-03 12:28:22 (8 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42500 Enoch, lol nope
#42502 by StereotypeMuzician (Om În Amurg) at 2017-03-03 12:43:28 (8 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42500 Enoch, n-ai cui explica.
#42503 by ZADORMD (User) at 2017-03-03 15:06:28 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Fiecare cu prioritatile si viziunile sale.
#42504 by Marin_01 (kurwa) at 2017-03-03 17:32:26 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Eu nu pot intelege, de ce incercati sa-mi schimbati viziunile asupra Erasmusului, pentru mine 1 semestru petrecut sa spun eu, in Franta, mi-ar strica doar sirul logic al studiilor, cui ii trebuie asta, de exemplu, sa fi plecat semestrul acestam in care am Drept Civil: Obligatii I, eu daca nu am inteles aceasta materie, eu nu am ce cauta in sem. viitor, dar crede-ma ca in alta limba drept nu faci, faci doar intr-un singur caz, daca te-a facut mama vunderkinder.
#42505 by ZADORMD (User) at 2017-03-04 16:42:56 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Apropo, poate sa-mi explice cineva mai bine ce inseamna acest punct din metodologie? Adica, ulterior daca iti muti domiciliul in Ro si iti faci carte de identitate dupa ce absolvesti sau abandonezi facultatea la care ai fost admis ca basarabean, mai boti beneficia odata de studii de licenta la buget, dar deja admis prin concurs ca toti romanii?
Screen
Mersi anticipat.
#42506 by Marin_01 (kurwa) at 2017-03-04 16:55:55 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42505 ZADORMD, ai scapat "pe parcurusl studiilor", adica, daca tu ai intrat ca moldovean la fac. la taxa, si inveti bine, intre timp iti faci buletin cu domiciliu stabil, o sa fii tranfserat la buget ca si roman
ai inteles ?
#42507 by ZADORMD (User) at 2017-03-04 17:00:57 (7 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42506 Marin_01, Clar. Ok, mersi.
#42508 by Chelsea17 (I'm Chelsea Fan) at 2017-03-24 14:17:33 (4 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Daca cineva este interesat de un erasmus placement in Spania (Barcelona) sa ma contacteze in privat, compania la care eu fac internship cauta interni. Cheers !
#42509 by crackdown (User) at 2017-03-27 01:12:32 (4 săptămâni în urmă) - [Link]Top
băieți, este cineva care a intrat la marketing în București?
dacă da, știți care-i cea mai mică medie admisă?
#42510 by danny99 (User) at 2017-03-31 22:53:54 (3 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Ştie cineva dacă poți intra fără admitere la facultățile din RO cu diploma de gradul III la olimpiada republicana de biologie? Am scris direct la facultatea dorită însă mi-au spus să concretizez la Ministerul Educației Naționale din RO, dar ei nu raspund de 2 zile la telefon, ceva info?
#42511 by Bivvvol (User) at 2017-04-01 12:10:20 (3 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#42510 danny99, din cate tin minte n-au nici o treaba diplomele...cauta in metodologie ca la sigur este mentionat cecva despre asta.
#42512 by K_9 (Deus Vult) at 2017-04-02 16:01:35 (3 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut, cei care învață în București, puteți povesti despre experiența voastră acolo?
#42513 by danny99 (User) at 2017-04-09 13:53:56 (2 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Bivvvol wrote:

#42510 danny99, din cate tin minte n-au nici o treaba diplomele...cauta in metodologie ca la sigur este mentionat cecva despre asta.În regulamentul de admitere la 2 facultății scrie că deținătorii diplomelor de gradul I,II, și III la olimpiadele naționale sunt incluși fără admitere, la buget. Numai că nu e concretizat dacă sunt recunoscute cele din Moldova. De asta și întreb...
#42514 by xAlien483 (User) at 2017-04-11 00:44:46 (2 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Salut! S-a transferat cineva dintr-un oras in altul? Daca da, m-ar interesa cum a fost experienta. Eu as vrea sa ma transfer la Bucuresti din Cluj ..din motive persoanale. Mersi :wink:
#42515 by Bivvvol (User) at 2017-04-21 00:32:27 (1 săptămână în urmă) - [Link]Top
#42514 xAlien483, @Miss_Kiss parca s-a transferat,ask her. Daca cauti bine o sa gasesti povestea pe aici.

#42513 danny99, Nu vreau sa te dezamagesc dar cel mai probabil se refera la diplomele RO cat si la studentii romani, nu pt romanii de pretutideni (categoria in care ne incadram si noi)
#42516 by vovell (User) at 2017-04-21 14:31:22 (1 săptămână în urmă) - [Link]Top
#42514 xAlien483, de fapt este posibil, am câțiva cunoscuți care s-au transferat, deși marea parte din ei aveau cunoștințe gen decanul facultății sau alte șîști mari :D
însă sunt și care fără asta s-au transferat. în principiu e simplu, mergi la universitate (nu știu sigur dacă poți să faci asta de la distanță) cu toate actele (specifici întâi la ei de ce acte anume ai nevoie) și vezi dacă ei te admit pentru următorul an. dar aici apar 2 probleme: vei avea de dat foarte multe diferențe, și în al doilea rând poate să nu-ți dea voie să pleci universitatea la care ești acum, din motive clare. am un cunoscut care după primul an a încercat să se mute, în orașul în care a vrut a fost primit dar de aici nu au vrut să-i dea voie. deși eu cred că dacă dai de cineva mai superior și le faci oleacă de chipeș poți să pleci, că ei nu au dreptul să te țină. cam asta e ceea ce eu știu.
#42517 by Vicky_gCel mai bun bucătar (Rebelle fleur) at 2017-04-21 15:36:39 (6 zile în urmă) - [Link]Top
Da, @Miss_kiss S-a transferat de la Craiova la Iași daca nu ma Înșeală memoria
#42518 by Rumoruka (User) at 2017-04-23 09:00:57 (5 zile în urmă) - [Link]Top
Bună. Știe cineva, în calitate de bursier al statului român, mă pot transfera în anul 2 la fără frecvență?
#42519 by AlexWeb (Power User) at 2017-04-23 11:20:09 (5 zile în urmă) - [Link]Top
#42518 Rumoruka, Nu este posibil.
#42520 by PythonMD (Harness the power of Python) at 2017-04-25 17:50:09 (2 zile în urmă) - [Link]Top
Salut!

Stie cineva daca e adevarat faptul ca incepand din anul universitar 2016-2017 este obligatoriu obtinerea a 60 de credite la facultate pentru a promova anul de invatamant?
Ma refer doar la cei admisi pe locurile romanilor de pretutindeni.
#42521 by AlexWeb (Power User) at 2017-04-25 18:46:51 (2 zile în urmă) - [Link]Top
#42520 PythonMD, cei admisi in 2016-2017 au asa conditie scrisa in metolodogie. Metodologia pentru 2017-2018 inca nu a iesit.
#42522 by cris01234 (User) at 2017-04-25 19:01:06 (2 zile în urmă) - [Link]Top
#42521 AlexWeb, "... 2016-2017 au asa conditie scrisa in metolodogie ..." - serios ? :D asta-i valabil la toate universitatile?
#42523 by AlexWeb (Power User) at 2017-04-25 19:25:04 (2 zile în urmă) - [Link]Top
#42522 cris01234, da!


Controlează pentru mesaje noi fiecare 3 secunde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Învățămînt > Universităţi / Academii > Studii în România


Navigare rapidă:


Schimbul de informație este realizat de către utilizatorii siteului. Acest site este bazat pe voluntariat, de la utilizatori pentru utilizatori. Întregul text privind regulile şi condiţiile de utilizare a TORRENTS.MD poate fi găsit aici.
Sharing is caring.